..
6197a8a537d3e
Podcast

Podcast Onzekere Zaken

In deze achtdelige podcastserie staat het onderwerp onzekerheidsvaardigheden centraal. Onzekerheid over de toekomst zal er altijd zijn, de vraag is hoe we daarmee om moeten gaan en hoe we onzekerheidsvaardig kunnen worden. Deze podcastserie bereidt professionals niet voor op dé toekomst, maar op meerdere toekomsten. Want wie aanvaardt dat de toekomst onzeker is, is beter in staat die vorm te geven. De podcast is te beluisteren via deze website of je favoriete podcastapp.

Presentator Michael Schaap wil weten hoe om te gaan met een onzekere toekomst. Hij komt zo terecht in de wetenschap, de kunst, het bedrijfsleven, de overheid de journalistiek, de filosofie en allerlei mengvormen daarvan. Vanuit de studio duiden futurist Tessa Cramer en kunstenaar Merlijn Twaalfhoven de interviews en reportages.

Deze podcast is het resultaat van een samenwerking tussen BrabantKennis, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Fontys Hogescholen. Bij deze podcast hoort ook een gids waarmee je zelf aan de slag kan met onzekerheidsvaardigheden, hier te downloaden of bestellen.

Aflevering 1: De verhalen die we onszelf vertellen

Met: Michael Schaap, Roshan Cools, Maarten Hajer, Tessa Cramer, Merlijn Twaalfhoven.

Het brein construeert verhalen om onze onzekerheid weg te nemen, maar we hebben ook verhalen nodig om de toekomst vorm te kunnen geven.

Neurowetenschapper Roshan Cools legt uit wat er in onze hersenen gebeurt als we worden geconfronteerd met onzekere situaties.

Planoloog Maarten Hajer stelt dat we om goed te kunnen toekomstdenken eerst kritisch naar het heden moeten kijken.

Aflevering 2: Taal creëert de werkelijkheid

Met: Michael Schaap, Mark van Twist, Alex Sheerazi, Tessa Cramer, Merlijn Twaalfhoven.

Pas als we ergens woorden aan geven, kunnen we ermee aan de slag. Taal creëert zo een nieuwe werkelijkheid. Maar hoe formuleer je onzekerheid? Hoe zeg je dat je het niet weet, of dat je twijfelt?

Hoogleraar bestuurskunde Mark van Twist toont ons de verschillende mogelijkheden en uitdagingen en schoonheid van taal.

Communicatiedeskundige Alex Sheerazi vertelt hoe hij taal en communicatie in de praktijk brengt.

Aflevering 3: Democratie is niet voor bange mensen

Met: Michael Schaap, Thomas Muntz, Julia Wouters, Tessa Cramer, Merlijn Twaalfhoven.

Wat de toekomst brengt is al onzeker, maar we zijn het ook nog eens fundamenteel oneens over wat een ideale toekomst is. Hoe ga je met die onenigheid om?

Onderzoeksjournalist Thomas Muntz pleit voor méér conflict in onze democratie.

Politiek adviseur Julia Wouters vertelt wat meer conflict in onze democratie in de praktijk betekent.

Aflevering 4: Over hele grote veranderingen

Met: Michael Schaap, Flor Avelino, Herman van der Meyden, Tessa Cramer, Merlijn Twaalfhoven

Tijdens grote maatschappelijke veranderingen neemt de onzekerheid toe.

We spreken onderzoeker Flor Avelino van DRIFT over de machtsverhoudingen binnen transities.

Herman van der Meyden van Shell vertelt waarom scenarioplanning uitstekend gereedschap is bij het nadenken over mogelijke toekomsten.

Aflevering 5: Zwarte zwanen en hoe we daarmee omgaan

Met: Michael Schaap, Marleen Stikker, Bert Zwart, Tessa Cramer, Merlijn Twaalfhoven.

In deze aflevering hebben we het over zwarte zwanen: onvoorspelbare gebeurtenissen met een enorme impact.

We beschouwen het fenomeen ‘zwarte zwanen’ door een wiskundige bril met hoogleraar Bert Zwart.

De opkomst van het internet is een zwarte zwaan. Met internetpionier Marleen Stikker bespreken we hoe een maatschappij daarmee zou kunnen omgaan.

Aflevering 6: Het gesprek over het juiste

Met: Michael Schaap, Chloé Rutzerveld, Lukas van der Storm, Tessa Cramer, Merlijn Twaalfhoven.

In aflevering 6 ontvangen we twee gasten die op hun eigen manier proberen de discussie over complexe zaken naar een hoger niveau te tillen.

Ontwerper Chloé Rutzerveld helpt ons ons voorstellingsvermogen over voedsel te prikkelen met wetenschap en een vleugje speculatie.

Journalist Lukas van der Storm legt uit dat het helpt om hoofd- en bijzaken te scheiden, zoals bijvoorbeeld bij het complexe en gepolariseerde stikstofdebat.

Aflevering 7: De maakbare samenleving

Met: Michael Schaap, Floor Milikowski, Otto Raspe, Tessa Cramer, Merlijn Twaalfhoven

In aflevering 7 vragen we ons af: hoe maakbaar is onze samenleving? En hoeveel zekerheid of juist onzekerheid is er nodig om daarin te geloven?

We spreken met journalist Floor Milikowski over de relatie die Nederland door de jaren heen met maakbaarheid heeft.

We gaan op bezoek bij Brainport Eindhoven waar onderzoeker Otto Raspe ons alles kan vertellen over hoe je als stad van richting kan veranderen.