..
quote
Steden binnen dezelfde regio moeten elkaar niet langer als concurrenten zien, maar samenwerken.’
Midsize gaat landelijk! 

In navolging op de verkenning Midsize Brabant is Platform31 in samenwerking met Ruimtevolk, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het G32 stedennetwerk en het Platform Middelgrote Gemeenten begonnen met een landelijk kennis- en inspiratietraject rondom middelgrote steden.

Op 11 februari 2016 vond in Zeist een landelijke bijeenkomst plaats over de toekomst van middelgrote steden en onder de noemer Midsize NL werd een magazine gepresenteerd waarin veel van het Brabantse voorwerk terug te vinden is.

Middelgrote steden zijn belangrijke schakels in het stedelijk netwerk. De toekomst van de middelgrote stad is meer dan ooit verbonden met haar positie in de regio en samenwerking met andere gemeenten. Het magazine Midsize NL zette de urgentie neer van het nadenken over de toekomst van de (eigen) middelgrote stad aan de hand van een beschrijving van de belangrijke, onvermijdelijke, trends, interviews, artikelen en een introductie op scenario’s voor de toekomst op de middelgrote stad.

Midsize NL is een kennis- en inspiratietraject voor de middelgrote steden in Nederland. Het traject startte in 2015 met het maken van een analyse van trends en uitdagingen. In 2016 werden concrete handvatten geboden voor de steden. Het magazine was het begin van een kennis- en inspiratietraject gericht op de middengroep van steden, in navolging op de Brabantse verkenning Midsize Brabant.

58de611fe181d

Hierop volgend organiseerde Platform31 samen met Ruimtevolk in het najaar van 2016 een serie verdiepende masterclasses: ‘Op zoek naar de kracht van de middelgrote stad’. In vier thema’s benaderden we de kansen en uitdagingen voor deze steden. Twee experts gaven hun kijk op het thema en gingen met de deelnemers in gesprek. Een casus uit de praktijk vormde het uitgangspunt. Ook BrabantKennis leverde een bijdrage aan deze masterclasses.

De masterclasses behandelden achtereenvolgend:

  • Regionale kracht in Dordrecht
  • Lokale kracht in Gouda
  • Economische kracht in Waalwijk
  • Sociale veerkracht in Amersfoort

BrabantKennis heeft dus wat te weeg gebracht! Meer informatie over het programma Midsize NL vind je op de website van Platform31 .

Leesgierig?