..
Publicatie

Manifest van jong Brabant

In het manifest 'Mind the Gap!' doen jonge Brabanders 15 praktische aanbevelingen aan Provinciale Staten voor de nieuwe bestuursperiode.
quote
De uitdaging is een brug te slaan tussen de bovenwereld van bestuur, boards en triple helices en de underground van kekke ideeën, tijdelijke coalities en ondernemerschap.
- Jong Brabant

In het najaar van 2014 voerde BrabantKennis vier trendgesprekken met jonge Brabanders: achtereenvolgens met jonge kunstenaars, jonge ondernemers, jonge boeren en jonge bestuurders. Zij hebben samen gereflecteerd op kansen en bedreigen voor Brabant, op doorbraken die de komende jaren nodig zijn en op de manier waarop politiek en bestuur ruimte kunnen geven aan de vormende kracht van de samenleving. Meesters uit het vak hebben vragenderwijs geholpen om passende aanbevelingen te formuleren.

De opbrengsten van deze 'trendgesprekken' vormen samen dit manifest van jong Brabant. Als je door je oogharen kijkt, is een rode draad te herkennen in deze aanbevelingen: pas op voor de kloof tussen de politieke werkelijkheid en de realiteit van de energieke samenleving. De uitdaging is een brug te slaan tussen de bovenwereld van bestuur, boards en triple helices en de underground van kekke ideeën, tijdelijke coalities en ondernemerschap. Wees nieuwsgierig, geef ruimte aan experimenten en af en toe een steuntje in de rug.

Tijdens de Trenddag 2014 hebben jonge Brabanders het nanifest ‘Mind the Gap!’ met vijftien praktische aanbevelingen aangeboden aan Provinciale Staten. De ambitie is dat provinciale staten deze aanbevelingen meenemen in de nieuwe bestuursperiode. Of liever morgen al, want de toekomst is nu.

58db7d8c9104f