..

In opdracht van de provincie en de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) is onderzoek gedaan naar sociale tweedeling in Brabant.

"Vorig jaar verscheen de studie ‘Mind the Gap’ van BrabantKennis. De
conclusie in dat onderzoek doet een appèl op beleidsmakers in Brabant: “ook in Brabant zien we dat tegenstellingen meer en meer clusteren langs lijnen van perspectiefongelijkheid, waarbij opleiding een belangrijke rol speelt. Hoogopgeleide en laagopgeleide Brabanders verschillen in werkzekerheid, gezondheid en levensverwachting, in toekomstverwachting
en optimisme, in vertrouwen in politiek en overheid. Deze groeiende ongelijkheid doet een dringend beroep op ons vermogen tot verbinden en het overbruggen van de tegenstellingen.”


Deze studie was voor de provincie Noord-Brabant en de Vereniging Brabantse gemeenten (VBG) aanleiding om een onderzoek te doen. Want er is heel veel te zeggen over sociale tweedeling, maar al snel is de vraag: wat kun je er als overheid nou echt aan doen? Die vraag staat dan ook centraal: wat kunnen de lokale en provinciale overheden samen met inwoners en maatschappelijke organisaties concreet doen om sociale
tweedeling tegen te gaan?"

Leesgierig? Het complete magazine lees je hier. 

5c6ec7a3ce920