..
Publicatie

Magazine Midsize Brabant

Het Magazine Midsize Brabant is de eindpublicatie van de verkenning Midsize Brabant die BrabantKennis samen met Ruimtevolk uitvoerde naar het toekomstperspectief van de middelgrote steden in Brabant.
quote
Je moet het zien als een landschap en samen met al die steden in de omgeving ga je leuke dingen ondernemen!
- Nicoline van Enter - Directeur SLEM Waalwijk

Steden met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners waar ongeveer een kwart van de Brabantse bevolking woont: Bergen op Zoom, Roosendaal, Waalwijk, Oosterhout, Oss, Veghel en Uden. Voor een belangrijk deel voormalige industrie- en groeikernen, groot geworden ten tijde van het naoorlogse welvaartsplan. Ooit het centrum van haar eigen ommeland, nu meer dan ooit deel van een stedelijk netwerk waarin de kansen en problemen van de hedendaagse stedelijke samenleving neerslaan.

De toekomstige omstandigheden zullen de middelgrote steden dwingen scherpe(re) keuzen te maken, maar het beeld van hun toekomst is minder grijs dan veelal wordt verondersteld. Wel zullen er actief en collectief antwoorden gevonden moeten worden op de nieuwe werkelijkheid. Niet langer past hierbij het verticale denken tussen overheidslagen, tussen grote en middelgrote steden, tussen steden en dorpen. Alle partijen hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid. Ieder vanuit zijn eigen kracht en kunnen.

Met open blik en gedreven door nieuwsgierigheid zijn we op zoek gegaan naar een nieuw ‘narratief’ dat aansluit bij de eigen ontwikkelingsgeschiedenis, de eigen kracht en identiteit van Midsize Brabant. De resultaten van deze zoektocht zijn gebundeld in dit magazine: 144 pagina’s boordevol foto’s, illustraties, infographics, 1 column, 5 interviews, 7 trendpanorama’s, 4 toekomstscenario’s en 6 punten voor een toekomstagenda.

58db9efc36b42