..
Publicatie

Link #2: Publiek ondernemerschap

In opdracht van BrabantKennis schreef Albert Jan Kruiter een essay over hoe burgers, gemeenten, publiek ondernemers én de provincie Noord-Brabant publiek ondernemerschap beter kunnen waarderen.
quote
Publiek ondernemers zijn vernieuwend en laten zich lastig in een hokje plaatsen.
- Albert Jan Kruiter - Instituut voor Publieke Waarden

In deze tweede LINK 'Publiek ondernemerschap: op waarde geschat' staat het werk van actieonderzoeker Albert Jan Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden) centraal. Albert Jan hield in 2015 een prachtige lezing tijdens de bijeenkomst over de 10 Kiemen van Het Nieuwste Brabant. Waarop BrabantKennis hem vroeg die lezing verder uit te werken in een essay en te reflecteren op de publieke ondernemers die in de 10 Kiemen geportretteerd zijn.

Hoe kunnen we deze specifieke vorm van ondernemerschap, die in Brabantse dorpen én steden opbloeit, als overheid beter waarderen? Welke nieuwe waarden, waarderingssystematiek en standaarden zijn daarvoor nodig? Het essay biedt concrete aangrijpingspunten voor bestuur en politiek. En sluit mooi aan bij de zoektocht die we als Brabant breed voeren in het kader van bijvoorbeeld ‘sociale veerkracht’ en de nieuwe Omgevingsvisie.

In het werkatelier over publiek ondernemerschap diepten we de voorstellen van Albert Jan verder uit. Meer hierover lees je in de 'Terugblik publiek ondernemerschap' .

58dbac8126334