..
Publicatie

Link #1: Circulaire economie

In opdracht van BrabantKennis voerde futuroloog Maurits Kreijveld een quick scan uit naar de zelfvoorzienende en duurzame ‘circulaire’ stad en regio.
quote
Door de opkomst van de circulaire economie zal het hele wereldwijde speelveld op de schop gaan, met alle gevolgen van dien.
- Maurits Kreijveld - onderzoeker - Rathenau Instituut

In deze eerste LINK 'Brabant op weg naar circulair?' schetst Maurits Kreijveld de perspectieven van een circulaire regio.

Maurits Kreijveld was tot voor kort onderzoeker bij het Rathenau Instituut voor wetenschap en technologie in Den Haag. Gedetacheerd bij BrabantKennis voerde hij in 2015 een quick scan uit naar het thema van de ‘circulaire stad’, dat prominent figureert in het provinciale bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’.

Wat betekenen de circulaire economie, energietransitie en biobased voor de inrichting van onze steden en regio? Wat kunnen burgers en bedrijven daaraan bijdragen? Het perspectief van de circulaire stad biedt volgens Kreijveld kansen om onze steden en regio niet alleen duurzamer, maar ook onafhankelijker en veerkrachtiger te maken en geeft een richting aan de zoektocht naar een nieuwe economie voor de stad én daarmee voor de toekomst van Brabant.

58dbaaf9121f9