..
Publicatie

Kiem #8: Samenleving

In de achtste kiem van Het Nieuwste Brabant 'Lichte gemeenschappen' zien we dat Brabanders zich losgerukt hebben van gesloten, zware verbanden voor het leven. Steeds meer zijn lichte gemeenschappen in trek.
quote
Wanneer jong en oud aan een doel werkt, vormt zich een hechte gemeenschap.
- Paul Bastiaansen - Stichting Bloemencorso Zundert

Dynamische, flexibele en open gemeenschappen met een minimum aan gedragsregels en de vrijheid om op elk gewenst moment de groep te verlaten zijn ook in Brabant in trek. In deze lichte gemeenschappen ontstaan nieuwe vormen van gemeenschapszin. Ze gaan steeds meer de dienst uitmaken in de maatschappij. Zo ook bij het fameuze Bloemencorso Zundert. Paul Bastiaansen, PR-man bij de Stichting Bloemencorso Zundert en ‘corso-evangelist’, laat zien hoe een oude traditie kan meebewegen met de tijd.

Iedere nieuwe generatie is gerechtigd de oude waarden tegen het licht te houden: welke waarden sluiten zij in hun armen en van welke nemen ze afscheid?. Het corso verbindt nog altijd de dorpse gemeenschap. Jaarlijks strijden nog steeds twintig buurtschappen met elkaar om de ereprijs voor de mooiste corsowagen. Maar de rol van de buurtschappen is wel veranderd. Tegenwoordig zijn de deuren geopend voor mensen buiten het buurtschap. Een vriendengroep mag geen eigen team starten, maar is wel welkom bij een bestaand buurtschap. Het mooie van het corso is dat het generaties bindt.

58db77a267700