..
58c7f4ad56383
Activiteit

Kiem #7: Meer ruimte creëert ruimte

“Welke kansen biedt leegstand en wat is de meerwaarde van herbestemming?” is de vraag die centraal staat in de zevende kiem van Het Nieuwste Brabant 'Meer ruimte creëert ruimte'.
quote
Herbestemmingsprojecten met een toekomstige woonfunctie. Daar is lef voor nodig.

Noord-Brabant staat vol met gebouwen die hun oorspronkelijke functie hebben verloren en wachten op een nieuwe bestemming. De komende jaren zal het aantal gebouwen dat zijn functie verliest alleen maar verder toenemen. “Welke kansen biedt leegstand en wat is de meerwaarde van herbestemming? In deze kiem nemen Mijke Pol en Rob van Oijen de lezer mee in de meerwaarde van herbestemming en de rol die burgers daarbij kunnen spelen.

“Op talloze plekken zetten vrijwilligers zich in om een oud gebouw te bewaren. Vaak bedenken zij zelf al een nieuwe functie. Een overheid kan zich steeds meer laten sturen door ondernemende burgers.”

Jeroen van de Ven is architect en stedenbouwkundige en sinds 2000 directeur van Tarra architectuur & stedenbouw. Voor van de Ven staat de gebruiker centraal. Bij de herbestemming van De Gruyter Fabriek hadden ze te maken met een willekeur aan creatieve gebruikers met uiteenlopende wensen. Flexibiliteit bleek de oplossing. Alleen het nodige werd gedaan, de rest vulden de gebruikers in. De rol van de provincie bij herbestemming is volgens van de Ven in positieve zin veranderd. Doordat de provincie projecten vanaf de kiem durft te ondersteunen en daarbij risico’s durft te nemen. Daar wordt in heel Nederland jaloers naar gekeken!

Leesgierig? Lees dan kiem #7!

Tien boekjes. Tien trends. Tien verhalen. In ieder boekje staat een Brabander centraal die met zijn of haar verhaal een bredere trend of ontwikkeling in Brabant symboliseert. Van november 2014 tot en met mei 2015 gaf BrabantKennis deze tien trendboekjes uit als de tien kiemen van Het Nieuwste Brabant.

58c7f72477ce4