..
Publicatie

Kiem #7: Leegstand

In de zevende kiem van Het Nieuwste Brabant 'Meer ruimte creëert ruimte, staat de vraag 'Welke kansen biedt leegstand en wat is de meerwaarde van herbestemming?' centraal.
quote
Herbestemmen is het dankbaar gebruik maken van het verhaal van het gebouw.
- Jeroen van de Ven - directeur TARRA

Noord-Brabant staat vol met gebouwen die hun oorspronkelijke functie hebben verloren en wachten op een nieuwe bestemming. De komende jaren zal het aantal gebouwen dat zijn functie verliest alleen maar verder toenemen. “Op talloze plekken zetten vrijwilligers zich in om een oud gebouw te bewaren. Vaak bedenken zij zelf al een nieuwe functie. Een overheid kan zich steeds meer laten sturen door ondernemende burgers.”

Jeroen van de Ven is architect en stedenbouwkundige en sinds 2000 directeur van Tarra architectuur & stedenbouw. Voor van de Ven staat de gebruiker centraal. Bij de herbestemming van De Gruyter Fabriek in Den Bosch hadden ze te maken met een willekeur aan creatieve gebruikers met uiteenlopende wensen. Flexibiliteit bleek de oplossing. Alleen het nodige werd gedaan, de rest vulden de gebruikers in.

58db7637f0275