..
Publicatie

Kiem #6: Duurzaamheid

In kiem zes van Het Nieuwste Brabant 'Goed boeren' staat de trend van duurzaam boeren centraal: verduurzaming van het boerenbedrijf, meer oog voor dierenwelzijn, milieu en eerlijke handel.
quote
In het nieuwste Brabant gaan duurzaamheid en voedselproductie hand in hand. Lange tijd betekende 'goed boeren' industrialisatie en schaalvergroting.
- Rob Denissen - eigenaar Piet van Meintjes Hoeve

De landbouw en veehouderij horen bij ons beeld van Brabant. De boer-ondernemer van nu heeft een behoorlijke ambitie en kiest voor de toekomst: voor verduurzaming, meer oog voor dierenwelzijn, milieu en eerlijke handel. In kiem #6 Goed Boeren staat deze beweging van onderop centraal. Deze bottom-up ontwikkeling prikkelt de sector tot verandering. Want, wil je de slag naar kwaliteit maken en toch een redelijk inkomen verdienen dan zijn andere verdienmodellen en nieuwe afzetkanalen nodig. En dat vraagt om nieuwe vormen van organisatie. De overheid kan daarbij een handje helpen.

Rob Denissen vertelt over zijn bijzondere zoektocht naar een duurzame manier om het boerenbedrijf van zijn vader voor te kunnen zetten. Denissen wil aan de slag met ideeën die verder gaan dan de optimalisatie van de productie door schaalvergroting en technologische ontwikkeling. Hij werkt hierbij graag samen met anderen en zoekt naar cross-overs. “Want, zegt hij, de noodzakelijke vernieuwing van de agrarische sector gaat echt niet uit de sector zelf komen.”

58db7537aae44