..
Publicatie

Kiem #5: Doe-democratie

In de vijfde kiem van Het Nieuwste Brabant 'De gemeente is de gemeenschap' staat de veranderende verhouding en rolverdeling tussen overheid en burgers centraal.
quote
Eens in de vier jaar stemmen is één ding. Maar tussentijdse ontmoetingen zijn misschien nog wel belangrijker.
- Henk Hellegers - burgemeester Uden

Steeds meer ondernemende burgers organiseren zich en maken werk van hun gemeenschap, hun samenleving. Zij zorgen voor het algemene belang, maar zoeken daarbij samenspraak met de gemeente. Hoewel aansluiting nog niet vanzelfsprekend is, is het de kunst om hier samen uit te komen.

Om te kunnen ‘swingen met lokale kracht’ is het nodig dat burgers, politici en ambtenaren continue met elkaar in gesprek blijven en samen optrekken in het aanpakken van concrete maatschappelijke vraagstukken. Mirande Heffels, voormalig aadsgriffier van de gemeente Uden, vertelt over de verrassende nieuwe relatie tussen de Udense gemeenschap en de gemeente, die is ontstaan door samen te werken aan de toekomst van hun Uden.

58db740f66634