..
58c7ef3334a8d
Activiteit

Kiem #5: De gemeente is de gemeenschap

In alweer de vijfde kiem van Het Nieuwste Brabant 'De gemeente is de gemeenschap' staat de veranderende verhouding en rolverdeling tussen overheid en burgers centraal.
quote
We moeten veel meer beseffen dat we samen een gemeenschap vormen. Samen weet je per slot van rekening meer.

Steeds meer ondernemende burgers organiseren zich en maken werk van hun gemeenschap, hun samenleving. Zij zorgen voor het algemene belang, maar zoeken daarbij samenspraak met de gemeente. Hoewel aansluiting nog niet vanzelfsprekend is, is het de kunst om hier samen uit te komen. Om te kunnen ‘swingen met lokale kracht’ is het nodig dat burgers, politici en ambtenaren continue met elkaar in gesprek blijven en samen optrekken in het aanpakken van concrete maatschappelijke vraagstukken.

Mirande Heffels, vertrekkend raadsgriffier van de gemeente Uden, vertelt over de verrassende nieuwe relatie tussen de Udense gemeenschap en de gemeente, die is ontstaan door samen te werken aan de toekomst van hun Uden.

Leesgierig? Lees dan kiem #5!

Tien boekjes. Tien trends. Tien verhalen. In ieder boekje staat een Brabander centraal die met zijn of haar verhaal een bredere trend of ontwikkeling in Brabant symboliseert. Van november 2014 tot en met mei 2015 gaf BrabantKennis deze tien trendboekjes uit als de tien kiemen van Het Nieuwste Brabant.

58c7f1745668a