..
Publicatie

Kiem #10: Duurzaamheid

In de tiende kiem van Het Nieuwste Brabant 'Open Minded' gaat het over het openstaan voor duurzaamheid en de wil om te veranderen.
quote
Mijn ideaal is een samenleving die zorgzaam, zelfvoorzienend en verbindend is. Geen haast, spanningen of verplichtingen.
- Ad Vlems - initiatiefnemer Ecodorp Boekel

Het nieuwste Brabant is een bewuster Brabant. De opgaven van de eenentwintigste eeuw zijn groot. De samenleving protesteert. Tegen de expansie van de intensieve veehouderij, tegen gaswinning en schaliegasboringen. Steeds meer burgers wachten niet langer af tot de overheid of het bedrijfsleven acties ondernemen, maar nemen zelf het initiatief. Ze kiezen voor een soberdere leefstijl of voor het zelf opwekken van energie.

Het is van belang dat steeds meer Brabantse burgers zich bewust worden van de impact van hun keuzes. Om echt als Brabant het verschil te maken, is de open mind van de Brabander, het openstaan voor nieuwe inzichten en de wil om te veranderen, allesbepalend. Ad Vlems, initiatiefnemer van Ecodorp Boekel, vertelt over de duurzame en zelfvoorzienende leefomgeving, die hij samen met zijn vrouw Monique en twintig andere ‘ecodorpers’ wil realiseren in Boekel.

58db7a9b49153