..
5a0176458bea9
In de media

Hoogopgeleiden nemen steeds meer afstand

quote
Er is nog nooit een betere tijd geweest voor mensen met een speciaal talent of een goede opleiding. Maar tegelijk is er nooit een slechtere tijd geweest voor mensen met gewone 'skills' en minder goede opleidingen.
- Heidi Buijtels en Joks Janssen - BrabantKennis

BrabantKennis is een jaar lang in een wereld van verschil gedoken. Groeien de verschillen tussen Brabanders? En zo ja, is dat erg? En als er tegenstellingen zijn, wat kunnen we dan doen om die te overbruggen? Samen met experts op allerlei terreinen zijn de feiten en cijfers op een rijtje gezet, verkiezingsuitslagen en sociale media geanalyseerd, is het gesprek aangegaan met Brabanders van allerlei pluimage, en zijn lezingen en debatten georganiseerd.

5a18070922d5d

Foto: Omroep Brabant