..
61351d5147726
Activiteit

Gids voor Onzekere Zaken

In deze gids gaan we onzekerheid niet uit de weg, sterker nog: we omarmen het onbekende. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar geeft wel houvast aan onze handelingen van vandaag en de impact daarvan op de toekomst.

DE TOEKOMST BLIJFT ONVOORSPELBAAR EN ALTIJD ONVERWACHT

Wat wel zeker is, is dat onzekerheid de nodige druk oplevert. De druk om als overheid de juiste keuzes te maken, in een maatschappij die meer vraagt en minder accepteert. Of het nu gaat om klimaatverandering, de gevolgen van corona of de verdeling van schaarse ruimte in ons land.

Bij alle veranderingen die gevoeld en beleefd worden, is sprake van onzekerheid over zowel de aard van de vraagstukken als over de mogelijke oplossingsrichtingen. Hoe navigeren we door het onbekende?

In deze gids delen we inzichten en ervaringen van wetenschappers, kunstenaars en andere professionals die geleerd hebben het onzekere te gebruiken als kracht.

Bestellen

Bestel jouw exemplaar via onze website of onzekerezaken.nl.