..
58dd1dd827435
Activiteit

Debatavond Het Nieuwste Organiseren

De uitnodiging van commissaris Van de Donk in het boek Het Nieuwste Brabant tot het voeren van het gesprek over de toekomst van Brabant nam BrabantKennis in 2014 van harte aan! In een debatreeks zijn we het gesprek aangegaan: ondernemers, kunstenaars en wetenschappers namen ons mee in de wereld van straks.
quote
Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie...

Zo’n 140 geïnteresseerden stonden donderdag 9 oktober 2014 stil bij de kansen en uitdagingen van de ‘participatiesamenleving’. Op tal van terreinen worden burgers tegenwoordig verondersteld zelf het voortouw te nemen, onherroepelijk treedt de overheid terug. Daardoor komen nieuwe vragen op. 

Bijvoorbeeld hoe we in de nabije toekomst de zorg gaan organiseren en wat de nieuwe verhoudingen op de ‘flexibele’ arbeidsmarkt teweeg brengen. Tijdens deze avond over Het Nieuwste Organiseren in het prachtige industriële Klokgebouw op Strijp S in Eindhoven stond de zoektocht naar nieuwe verhoudingen tussen collectief en individu in Brabant centraal. Wat betekenen deze veranderingen voor de overheid? Wat vraagt het van burgers?

Brabantse zanger en liedjesschrijver Mathijs Leeuwis trapte de avond af met zijn ‘Klei, stront & zand,’ waarna presentatoren Jan Tromp (de Volkskrant) en Anne-Marie Fokkens (Omroep Brabant) de aanwezigen van harte welkom heetten. 

Tijdens een prikkelend tafelgesprek sprak Jan Tromp met Jos van der Lans (cultuurpsycholoog en journalist/publicist), Ad Pijnenborg (oud-voorzitter zorgcoöperatie Hoogeloon) en Josje Damsma (ondernemer, denker en oprichtster van JoCadeau)

Anne-Marie Fokkens interviewde verschillende krachtige en inspirerende kwartiermakers over hun voorbeelden uit de participatiemaatschappij: Catharine Verberne van WIJEindhoven, Loes Leatemia, kwartiermaker buurtonderneming Noorderpoort Samen Doen en auteur van Pioniers in de Stad en Sietske Aussems, netwerker bij stichting TRUDO.

In de kijker