..
Publicatie

De economische kracht van Midsize Brabant

Het essay 'De economische kracht van Midsize Brabant' is een tussenproduct van de verkenning Midsize Brabant en schetst het toekomstperspectief van middelgrote Brabantse steden in de nieuwe stedelijke economie.
quote
Binnen de stedelijke regio blijven de Midsize steden een belangrijke functie vervullen op het gebied van wonen, werken en voorzieningen
- Oedzge Atzema & Han Olden - ESD2 & UU

In hun essay ‘De economische kracht van Midsize Brabant‘ over de toekomst van de middelgrote Brabantse steden in de nieuwe stedelijke economie concluderen prof. Oedzge Atzema en dr. Han Olden (ESD2, Universiteit Utrecht) dat de voormalige industrie- en groeikernen in Brabant verrassend goed presteren. De bij de grote steden achterblijvende groei van de bevolking en het verlies van hoger opgeleiden heeft in Midsize Brabant bepaald niet geleid tot economische stagnatie. Wel hebben ze, meer dan de grotere steden, last van een verschralend voorzieningenniveau. Daar ligt een belangrijke uitdaging voor de toekomst.

58dba4487e0ae