..
5909e111e152c
Download dit item
Publicatie

Cahier #03: Mobiliteit

'Het Nieuwste Cahier #03: Mobiliteit in Brabant, de weg vooruit!’ is een beeldvormend essay waarin Brabant geschetst wordt als dé perfecte biotoop om nieuwe ontwikkelingen in de mobiliteit te faciliteren.
quote
De verwachting is nu dat rond 2025 het omslagpunt komt: elektrische auto’s worden dan even duur als conventionele auto’s en daarna zelfs goedkoper.
- Carlo van de Weijer - Directeur Smart Mobility - TU/e

Technologische ontwikkelingen zetten de wereld van mobiliteit op zijn kop. De slimme auto met zelfrijdende functies komt eraan en gaat voor de nodige disruptie zorgen. Datzelfde geldt voor de opkomst van nieuwe (deel)diensten en de snelle elektrificatie van het auto- en fietsverkeer. In de mobiliteitsmix van de toekomst vormen de slimme auto en de elektrische fiets het koningskoppel, terwijl het openbaar vervoer zich steeds meer zal beperken tot de (grote) steden in Brabant.

Dat is althans de verwachting van de auteurs van “Het Nieuwste Cahier #03: Mobiliteit in Brabant, de weg vooruit” waaronder Carlo van de Weijer (TU Eindhoven) en Bram Hendrix (AutomotiveNL en Brainport Development).

Zij zien Brabant als dé perfecte biotoop om deze nieuwe ontwikkelingen in mobiliteit te faciliteren. Dat kan met een innovatie-ecosysteem voor coöperatieve mobiliteit, met experimenteerruimte voor vraaggestuurd OV en met een flexibele inrichting van de (stedelijke) ruimte.

Het cahier is een gezamenlijk initiatief van TU Eindhoven, AutomotiveNL, Brainport Development en BrabantKennis en is bedoeld om het debat over de toekomst van het mobiliteitsbeleid in Brabant aan te zwengelen.

58db677db00ef