..
5909e087a24f7
Download dit item
Publicatie

Cahier #02: Kennis

'Het Nieuwste Cahier#02: Kennis máken met het goede leven’ is een beeldvormend essay, waarin Jan Mengelers het ideaalbeeld van een metropoolregio schetst. Voorbij de triple helix!
quote
Als dragers van innovatie en ontwikkeling groeien universiteiten uit tot de voorhoedespelers in regionale ontwikkeling.
- Jan Mengelers - voorzitter College van Bestuur - TU/e

Het Nieuwste Cahier #02, een initiatief van BrabantKennis en geschreven door Jan Mengelers, is een vervolg op het boek ‘Het Nieuwste Brabant’. Dit boek werd geboren uit nieuwsgierigheid naar de toekomst een nodigt uit tot een gesprek: tot de uitwisseling van visies en ideeën. Dit cahier, de tweede in een kleine reeks, stimuleert deze conversatie.

Het cahier bevat een essay van Jan Mengelers, bestuursvoorzitter TU/e, ter aanscherping van de strategie van de provincie Noord-Brabant en Brabantse kennis- en hogeronderwijsinstellingen. Hij benadrukt dat de structuur van de regionale economie en samenleving drastisch verandert:

“Er vinden wijzigingen plaats in de bestaande eco-innovatiesystemen die Brabant en Brainport schragen. We bevinden ons in een zoektocht naar een nieuw, meer waarden gedreven en democratisch innovatiemodel met bijpassende kennisinfrastructuur. Een model waarbij niet de wetenschap en industrie, máár maatschappelijke vraagstukken de onderzoeks- en innovatieagenda bepalen (society based science)."

Vrijdag 6 maart 2015 heeft Jan Mengelers, bestuursvoorzitter TU/e, Het Nieuwste Cahier#02 aangeboden aan Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant.

58db666f1d571