..
5909dff6a5ee9
Download dit item
Publicatie

Cahier #01: Brabantstad

'Het Nieuwste Cahier #01: BrabantStad' is een beeldvormend essay bedoeld ter inspiratie voor het verkennen van de toekomst van BrabantStad. Het is geschreven als bouwsteen voor de aanscherping van de strategische agenda van BrabantStad.
quote
Organiseren van slimme interacties tussen afzonderlijke steden zodat ze functioneel, institutioneel en cultureel steeds meer verweven raken en als het ware als één grote metropool gaan functioneren.
- Joks Janssen - directeur BrabantKennis

De bestuurlijke ambassadeurs van BrabantStad zijn ervan overtuigd dat het denken over de toekomst van dit bijzondere samenwerkingsverband van nieuwe impulsen moet worden voorzien. BrabantStad staat voor grote opgaven die om een overtuigend antwoord vragen. Daarvoor zal een volgende stap in de samenwerking en positionering noodzakelijk zijn: van nationaal stedelijk netwerk naar Europese metropoolregio. 

Het ABC van BrabantStad: aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend.

Dit beeldvormende essay dat door BrabantKennis is opgesteld is te lezen als inspiratie voor het verkennen van de toekomst van BrabantStad. Het is geschreven als bouwsteen voor de aanscherping van de strategische agenda van BrabantStad. Daarmee vormt het essay niet het eind- maar het beginpunt van een discussie, die om de input van vele partijen vraagt. Strategische vernieuwing is immers meer dan ooit een proces van co-creatie.

58db64b1ee71c