..
Publicatie

Boekje Open Data

De krant #slimbrabant heeft een broertje: Let’s Hack! De krant zoomde in op de uitdaging voor politiek en bestuur om de datasamenleving in goede banen te leiden. In dit boekje dagen we overheden uit om te gaan experimenteren met al die data.
quote
Het gaat om een cultuurverandering. Een overheid die vertrouwt op de creativiteit van burgers en bedrijven kan haar eigen effectiviteit sterk vergroten.
- Milo van der Linden - Code Fellow - gemeente Eindhoven

In het boekje Let’s Hack laten we zien dat open data één van de belangrijkste mogelijkheden is van onze tijd en dat dit vraagt om een andere overheid. Een overheid die uitgaat van vertrouwen en samenwerking én die samen met andere maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers durft te werken aan een groot datalandschap waar iedereen uit kan putten.

Milo van der Linden vertelt in dit boekje over zijn betrokkenheid bij het vergroten van de kracht van burgers om hun eigen leven en samenleving vorm te geven met behulp van open data.

Het boekje Let's Hack komt voort uit de The Next Mobility Hack: een hackathon voor duurzame mobiliteitsoplossingen, die BrabantKennis in oktober 2016 organiseerde. Samen met studenten, professionals, overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven hebben we ervaring opgedaan met de mogelijkheden van open data. En tijdens de bijeenkomst ‘Open Uw Data’ zijn we met beleidsmakers het gesprek aangegaan over de (on)mogelijkheden van open data voor publieke innovatie en nieuwe diensten.
58db59d71b122