Trend: Toekomst van Brabant

Toekomstgids Brabantse gemeenten

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen spreken Brabanders zich uit over belangrijke, lokale zaken. Die lokale zaken worden veelal beïnvloed door trends en ontwikkelingen van buiten de gemeente. Wat vraagt dat van de gemeente van de toekomst, van de lokale politici en bestuurders van de toekomst?

Waarom deze verkenning?

Het klimaat, onze veiligheid, de economie en technologie, ze overstijgen alle gemeente- en zelfs landsgrenzen. Hoe (her)waarderen we het lokale en ambachtelijke in tijden van onbegrensde globalisering? Hoe borgen we de menselijke maat in tijden van oprukkende technologie? Hoe zorgen we voor verbinding in tijden van toenemende tegenstellingen?

Stilstaan bij dit soort grote vragen in tijden van drukte, schiet er vaak bij in. Geen nood! BrabantKennis ging op zoek naar de vragen en de antwoorden. Het begin van de reis is gemaakt en dat heeft geleid tot een handzame ‘reisgids’. De komende tijd reizen we graag samen met jou verder!

In de kijker

Onze verkenning geeft sinds de start stof tot nadenken en doet stof opwaaien. Een overzicht van de aandacht voor Toekomstgids Brabantse gemeenten tot dusver:

Alles op een rijtje

Gespot!

We hebben deze trend gespot. Nu gaan we bepalen wat we precies willen onderzoeken en met wie. Heb je tips? Laat het ons weten!

Met deze verkenning brengen we de culturele eigen(wijs)heid van Brabant in beeld.

Deel je tip