Onzekere Zaken

Betrokkenen

Tessa Cramer
Spreker

onderzoeker

Tessa Cramer

Tessa is lector Designing the Future aan Fontys Academy for Creative Industries . Ze is een toekomstgerichte academicus. De toekomst is in beweging en het is Tessa’s doel om die verandering te begrijpen en over te brengen op anderen.
Harm de Jong
Ministerie van BZK Strategisch adviseur

onderzoeker

Harm de Jong

Harm is strategisch adviseur bij BZK. Hij is nieuwsgierig, creatief en enthousiast om mét mensen (complexe) zaken in beweging te krijgen.
Lucas de Man
Dagvoorzitter

dagvoorzitter

Lucas de Man

Lucas werkt aan de herwaardering van wat van waarde is. Lucas creëert, vertelt verhalen en werkt veel in verschillende werelden, maar begint altijd met de inhoud. Hij is een getalenteerd spreker en host en eigenaar van Stichting Nieuwe Helden.
Kiza Magendane
Spreker

keynote

Kiza Magendane

Kiza Magendane is politicoloog en schrijver ohgv burgerschap, identiteit, globalisering technologie en de positie van Afrika in de wereld. Hij werkt bij The Broker, is redacteur voor NRC en De Groene en debuteerde in 2021 met 'Met Nederland in therapie'.
The Turnclub

inspirator

The Turnclub

The Turn Club is een groep kunstenaars, creatieve ondernemers, verbinders en veranderaars. Zij bundelen hun krachten voor een betere wereld. Dat doen zij met n frisse blik, ze doorbreken vaste patronen en zetten verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid in.
Merlijn Twaalfhoven
Workshop

onderzoeker

Merlijn Twaalfhoven

Merlijn is oprichter van The Turn Club, een samenwerkingsverband van kunstprofessionals. Daarnaast werkt hij als componist en ontwerper van muziekprojecten op ongewone locaties, schreef hij 'Kunst in de Wereld' en ontving hij een UNESCO Award.