Deze verkenning is afgerond. Bekijk het resultaat.

Trend: Scheidslijnen

Mind the Gap!

Verschillen in de samenleving nemen toe. Hoe zit dat in Brabant? Welke toenemende verschillen zien we - en welke nieuwe vormen van verbondenheid? Een verkenning naar de toekomst van Brabant.

Waarom deze verkenning?

Verschillen in inkomen, opleidingsniveau, de plekken waar mensen wonen, de waarden die ze belangrijk vinden, de partij waarop ze stemmen en de mate van zelfredzaamheid nemen toe. Hoe zit dat in Brabant? Groeien de verschillen tussen Brabanders? En zo ja, is dat erg? Een jaar lang is BrabantKennis samen met experts op allerlei terreinen in een wereld van verschil gedoken. De conclusie? Ook in onze provincie zien we dat tegenstellingen meer en meer clusteren langs lijnen van perspectiefongelijkheid, waarbij opleiding een belangrijke rol speelt.

Hoogopgeleide en laagopgeleide Brabanders verschillen in werkzekerheid, gezondheid en levensverwachting, in toekomstverwachting en optimisme, in vertrouwen in politiek en overheid. Deze groeiende ongelijkheid doet een dringend beroep op ons vermogen tot verbinden en het overbruggen van de tegenstellingen. 

Onze observaties en aanbevelingen vind je terug in de Toekomstagenda voor Brabant. Hoe we vervolgens echt dat verschil kunnen maken, lees je in de terugblikken op onze masterclasses 'Polarisatie in de praktijk', 'Kijk op de Wijk' en 'Mogelijkheden mogelijk maken'