Deze verkenning is afgerond. Bekijk het resultaat.

Trend: Toekomst van Brabant

Het Nieuwste Brabant

Deze verkenning is het vervolg op het boek Het Nieuwste Brabant dat uit nieuwsgierigheid naar de toekomst werd geboren en uitnodigt tot gesprek: tot de uitwisseling van visies en ideeën over de toekomst van Brabant. Onze verkenning stimuleert het gesprek hierover op verschillende manieren, met 4 debatavonden, 3 cahiers en 10 trendboekjes als resultaat.

Waarom deze verkenning?

BrabantKennis heeft in 2014 naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Het Nieuwste Brabant' vier debatavonden georganiseerd. We zijn het gesprek aangegaan met betrokken Brabanders. Achter kartonnen dozen hebben zij improviserend en inspirerend over hun versie van het nieuwste Brabant verteld. Van november 2014 tot en met mei 2015 gaf BrabantKennis tien trendboekjes uit. In ieder boekje staat één van deze deze Brabanders centraal. Deze tien Brabanders symboliseren met hun verhaal een bredere trend en ontwikkeling in Brabant. Ook lieten we een drietal beeldvormende essays schrijven die bouwstenen bieden voor nieuwe agenda's.  

Toekomst denken, is toekomst maken.