Trend: Geluk

Longread 'Zijn we wel gelukkig?'

Hoe gelukkig is de Brabander eigenlijk? Hoe belangrijk vinden wij geluk? En wat kunnen we doen om het bruto regionaal geluk te verhogen? ​In deze longread gingen we op zoek naar ‘Geluk met een zachte G’.​

Werklozen zijn niet voor niets structureel ongelukkiger dan mensen mét baan. Sociale contacten, plezier en status zorgen voor een hoger geluksniveau.

  • Sanne Blauw - correspondent ontcijferen - De Correspondent

Hoe gelukkig is de Brabander eigenlijk? En: hoe belangrijk vinden wij geluk? De financiële crisis heeft een discussie aangewakkerd over de focus op economische groei als maatstaf voor vooruitgang. Er gaan steeds meer stemmen op om naast groei ook het welzijn van mensen te benadrukken.

Ook Brabanders vinden dat er meer oog mag zijn voor de kwaliteit van leven dan voor materieel succes. Dat roept de vraag op of we in Brabant op de goede weg zijn. Zijn wij eigenlijk wel gelukkig? En wat kunnen we doen om het Bruto Regionaal Geluk te verhogen?

Met de zoektocht naar het Bruto Regionaal Geluk van Brabant hebben BrabantKennis en het PON de afgelopen tijd een impuls geven aan het debat over een nieuwe economie en daarmee een nieuwe kijk op Brabant. Hoe kunnen we vooruitgang meten, naast puur en alleen economische groei? Aspecten zoals geluk en welzijn zijn daarbij van cruciaal belang. Wetenschappers en politici zijn dan ook meer en meer geïnteresseerd in het verzamelen en analyseren van geluksdata. Maar hoe meten we geluk? En wat kunnen we ermee?

De zoektocht naar 'Geluk met een zachte G' is neergedaald in deze longread over het geluk van Brabant, met als hoofdvraag 'Zijn we wel gelukkig?' Aangezien onze longreads interactieve, online publicaties zijn is het momenteel niet mogelijk om deze in PDF te downloaden.