Trend: Arbeidsmarkt

Longread 'In goede banen?'

Het aanbod van en de vraag naar arbeidsmigranten gaat verschuiven. Dat heeft op termijn consequenties voor gemeenten waar nu nog veel Polen wonen en werken, maar ook voor het bedrijfsleven. BrabantKennis doet in de longread ‘In goede banen?’ drie aanbevelingen om de toekomst van arbeidsmigratie in goede banen te leiden.

Download publicatie

Wel grote logistieke concerns, geen Polenhotel.

  • Jaco Knetemann - operationeel directeur Syncreon

Het gaat Brabant economisch voor de wind. Om al het werk uit te kunnen voeren doen bedrijven in de logistiek, agrofood en industrie steeds vaker een beroep op arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, vooral uit Polen. Hoewel hun komst in economisch opzicht vaak wordt toegejuicht, bestaan er maatschappelijk hardnekkige problemen rond huisvesting en integratie. Daarnaast zetten Europese regelgeving en de opbloeiende Poolse economie de instroom onder druk.

Provincie, gemeenten en werkgevers moeten daarom nu nadenken over een toekomst zonder goedkope arbeidsmigranten. Dat is een van de drie aanbevelingen die we doen in de longread ‘In goede banen?’

Download als pdf 

Deze longread is ook te downloaden als pdf