Trend: Circulaire economie

Longread 'Hoe maken we de cirkel rond?'

De provincie Noord-Brabant heeft een stevige ambitie geuit: Noord-Brabant als dé hotspot voor circulaire economie. Een belangrijk streven, maar hoe gaan we dat realiseren? Met deze longread duiken we in de toekomst van de Brabantse kringloopeconomie.

De kracht van het denken in circulariteit is dat je meerdere opgaven tegelijk oppakt

  • Marco Vermeulen - architect - Studio Marco Vermeulen

De provincie Noord-Brabant heeft een stevige ambitie geuit: Noord-Brabant als dé hotspot voor circulaire economie. Een belangrijk streven, aangezien de eenentwintigste eeuw draait om grote grondstoffenschaarste.

We móéten daarom grip krijgen op de grondstoffen. In het belang van het milieu, maar ook om geopolitieke en economische redenen. De opgave luidt: groene groei!

Wie in de toekomst wil blijven verdienen, moet hoe dan ook vergroenen. En wie daarin vooroploopt, grijpt een unieke kennis- en concurrentiepositie. Hoe kan Brabant deze ambitie waarmaken?

Bedrijven en burgers kunnen de transitie naar een circulaire economie met nieuwe bedrijvigheid, kennis, werkgelegenheid en innovatie niet alleen bewerkstelligen. Wat nodig is, is een actieve overheid. Een wervend perspectief dat kansen creëert en richting geeft aan initiatieven van onderop.

In deze longread verdiepen we ons in de toekomst van de Brabantse kringloopeconomie en staat de volgende vraag centraal: Hoe maken we de cirkel rond? Aangezien onze longreads interactieve, online publicaties zijn is het momenteel niet mogelijk om deze in PDF te downloaden.