Over ons

Ver kennen
  haalt toekomst
  dichtbij
MEREL MORRE - DICHTER

OVER ONS

BrabantKennis verruimt de blik en houdt een spiegel voor, door verborgen trends bloot te leggen voor iedereen die de toekomst van Brabant mee vorm wil geven.

BrabantKennis verruimt de blik op het nu en verbindt kennis met beleid. Onze visie is dat betekenis geven aan kennis essentieel is voor het welbevinden en de toekomst van Brabant. Daarom verkennen we op eigen wijze de toekomst van Brabant: onafhankelijk, nieuwsgierig en vernieuwend in vorm. We prikkelen tot nadenken en houden Brabant scherp. Dat doen we vanuit een positieve grondhouding maar met een dwarse kijk om zo politiek, beleid en samenleving in Brabant scherp te houden.  

Ons doel is om provinciemakers te inspireren bij het vormgeven van de toekomst. Kennis vertalen naar beleid. Relevante thema’s op de regionale politieke en beleidsagenda’s krijgen. En provinciemakers verder te laten kijken dan vandaag.  

Wij signaleren en adresseren trends waar iedere provinciemaker zijn voordeel mee kan doen. We doen dat op vernieuwende en creatieve wijze door middel van essays en interviews maar ook door podcasts, nieuwe digitale ervaringen, bijeenkomsten en tours door Brabant. Niet alleen omdat het zo leuk is  - want dat is het - maar omdat een nieuwe manier van kijken de mogelijkheid biedt om meer te zien dan je normaal ziet en je door anders te kijken ook anders gaat doen. Zo kunnen we samen de toekomst van Brabant vormgeven, gevoed vanuit kennis en creativiteit.


BLIKVELD 2022

In dit Blikveld staan de verkenningen en thema's voor het komende jaar én laten we de kiemen zien van wat we in 2023 en daarna willen gaan doen. Ons Blikveld is daarmee zowel een plan als een uitnodiging.

Dus, wil je samen met ons de toekomst van Brabant vormgeven? Of heb je ideeën die passen bij onze voornemens? Neem dan vooral contact met ons op!

De documentaire 'Tussen vrees en vriendschap' in februari te zien door heel Brabant.

Bekijk het tourschema